Bê tông nhựa nguội trộn tại công trường

Bê tông nhựa nguội trộn tại công trường

Giá : 0 đ

Loại bê tông này được trộn trực tiếp tại công trường khi cần thi công với khối lượng lớn.
Ưu điểm: Không cần vận chuyển đá đi xa, máy móc thiết bị nhân công có thể tận dụng tại địa phương.

THÔNG TIN CHI TIẾT