Dự án 37 đoạn nối cao tốc hà nội, lạng sơn, thái nguyên

Dự án QL37 đoạn nối cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn với Hà Nội - Thái Nguyên là một dự án nắm trong tuyến Đông Tây, góp phần phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang.
Dự án QL37 đoạn nối cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn với Hà Nội - Thái Nguyên là một dự án nắm trong tuyến Đông Tây, góp phần phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang.

                                            
a) Thông tin chung về Dự án

- Quản lý dự án: Ban QLDA 6.

- Phạm vi: Điểm đầu tại Km70 (giao với QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang đang triển khai theo hình thức BOT) KCN Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang; điểm cuối tại Km103 (nút giao Yên Bình, đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên); Tổng chiều dài nghiên cứu khoảng 34km, trong đó QL37 dài 17km, đoạn đường tỉnh Bắc Giang dài 9km, đoạn đường qua tỉnh Thái Nguyên dài 8km.

- Quy mô: Đường cấp III đồng bằng. Tổng mức đầu tư khoảng 960 tỷ đồng (bao gồm cả lãi vay), thời gian hoàn vốn dự khoảng 18 năm. Trạm thu phí dự kiến đặt trên QL37, trước thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa.

b) Tình hình thực hiện: TTgCP đã đồng ý về nguyên tắc chủ trương đầu tư tại văn bản số 4826/VPCP-KTN ngày 25/6/2015.  Bộ GTVT đã phê duyệt Đề xuất dự án tại Quyết định số 4329/QĐ-BGTVT ngày 08/12/2015 và đã ký Thỏa thuận lập Báo cáo NCKT với Nhà đầu tư Liên danh Phú Mỹ và T&T. Nhà đầu tư đang tổ chức triển khai lập Báo cáo NCKT.

c) Kế hoạch

- Phê duyệt Báo cáo NCKT: Quý I/2016;

- Tổ chức lựa chọn NĐT từ tháng 4/2016 và kết thúc trong Quý III/2016.

d) NĐT đăng ký: Liên danh Phú Mỹ và T&T.