Dự án QL 6 đoạn tuyến tránh tp sơn la
Đường Sơn La
Tuyến tránh Sơn La là một trong những công trình quan trọng của Sơn La nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.

a) Thông tin chung về Dự án

- Quản lý dự án: Ban QLDA ATGT.

- Chiều dài khoảng 24km, gồm 19km tuyến tránh (đường cấp IV - Miền núi) và nâng cấp 5km QL 6 hiện tại (đường cấp III - Miền núi). TMĐT 1.177 tỷ. Thời gian hoàn vốn dự án khoảng 22 năm 6 tháng; trạm thu phí đặt trên QL6.

b) Tình hình thực hiện: Hiện nay, dự án đang tiến hành tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án (có 02 Nhà nhà đầu tư mua HSMT là Liên danh Công ty CP Việt Dũng - Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Sông Lam - Tổng công ty Xây dựng CTGT 4 - CTCP; Liên danh Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 299 - Công ty cổ phần phát triển Đại Dương).

c) Kế hoạch triển khai: Hoàn thành lựa chọn Nhà đầu tư và động thổ dự án trong Quý II/2016.