Bitum chống thấm bazo polime

Bitum chống thấm bazo polime

Giá : 0 đ

Bitum chống thấm gốc polime bazo là một loại bitum có bổ sung polime trong đó, mang gốc bazơ. Đây là loại bitum chuyên dụng dùng để cho các nhu cầu chống thấm cao cấp, tự tạo màng bitum và kết dính, khô nhanh, màng đanh, cứng.

THÔNG TIN CHI TIẾT