Nhũ tương phân tách siêu nhanh cho lớp tạo nhám

Nhũ tương phân tách siêu nhanh cho lớp tạo nhám

Giá : 0 đ

Loại nhũ tương thiết kế với 2 loại S và C. Trong thi công giao thông có lớp bê tông nhựa tạo nhám bề mặt, theo một số định nghĩa như Novachip, ADbond... Nhũ tương có thời gian phân tách siêu nhanh, có độ cứng, thích hợp với cấp phối rỗng, có kết hợp polime trong thành phần...

THÔNG TIN CHI TIẾT

Sản phẩm này ứng dụng để phun trực tiếp trên bề mặt trước và/ hoặc trộn với cốt liệu, có thời gian khô rất nhanh, sau khi khô, bề mặt bê tông nhựa rỗng, có khả năng thoát nước. Nhưng các liên kết đá nhựa cứng, đảm bảo lưu thông.
Loại nhũ này có tên khác là sản phẩm tham gia sản xuất bê tông nhựa rỗng thoát nước, thường được làm trên các đường chuẩn cao tốc.