Nhũ tương tái sinh nguội

Nhũ tương tái sinh nguội

Giá : 0 đ

Nhũ tương tái sinh nguội là nhũ tương tham gia vào thành phần phối trộn với hỗn hợp cốt liệu sau cào bóc đường giao thông nông thôn cũ. Nhũ tương tái sinh nguội góp vào quá trình tái chế đường giao thông nông thôn, đảm bảo tiết kiệm, đẹp, nhanh.

THÔNG TIN CHI TIẾT