Bê tông nhựa nóng cấp phối chặt 4,75

Bê tông nhựa nóng cấp phối chặt 4,75

Giá : 0 đ

THÔNG TIN CHI TIẾT

Quy định BTNC 4,75
1. Cỡ hạt lớn nhất danh định, mm 4,75
2. Cỡ sàng mắt vuông, mm Lượng lọt qua sàng, % khối lượng
19 -
12,5 -
9,5 100
4,75 80÷100
2,36 65÷82
1,18 45÷65
0,6 30÷50
0,3 20÷36
0,15 15÷25
0,075 8÷12
3.  Hàm  lượng  nhựa   đường  tham khảo, % khối lượng hỗn hợp bê tông nhựa 6,0÷7,5
4. Chiều dầy   lớp bê tông nhựa hợp lý (sau khi lu lèn), cm 3÷5
5. Phạm vi nên áp dụng Vỉa hè, làn dành cho xe đạp, xe thô sơ