Bê tông nhựa nóng cấp phối rỗng 19

Bê tông nhựa nóng cấp phối rỗng 19

Giá : 0 đ

Là loại bê tông nhựa rỗng có kích thước hạt danh định lớn nhất 19mm

THÔNG TIN CHI TIẾT

Quy định BTNR 19
1. Cỡ hạt lớn nhất danh định, mm 19
2. Cỡ sàng mắt vuông, mm Lượng lọt qua sàng, % khối lượng
50 -
37,5 -
25 100
19 90÷100
12,5 -
9,5 40÷70
4,75 15÷39
2,36 2÷18
1,18 -
0,6 0÷10
0,3 -
0,15 -
0,075 -
3. Hàm lượng nhựa đường tham khảo, % khối lượng hỗn hợp bê tông nhựa 4,0÷5,0
4. Chiều dầy lớp bê tông nhựa  hợp lý (sau khi lu lèn), cm 8÷10
5. Phạm vi nên áp dụng Lớp móng trên