Bê tông nhựa nóng cấp phối chặt 9,5

Bê tông nhựa nóng cấp phối chặt 9,5

Giá : 0 đ

Loại BTNCC có kích thước hạt lớn nhất danh định 9,5 mm

THÔNG TIN CHI TIẾT

Quy định BTNC 9,5
1. Cỡ hạt lớn nhất danh định, mm 9,5
2. Cỡ sàng mắt vuông, mm Lượng lọt qua sàng, % khối lượng
19 -
12,5 100
9,5 90÷100
4,75 55÷80
2,36 36÷63
1,18 25÷45
0,6 17÷33
0,3 12÷25
0,15 9÷17
0,075 6÷10
3.  Hàm  lượng  nhựa   đường  tham khảo, % khối lượng hỗn hợp bê tông nhựa 5,2÷6,2
4. Chiều dầy   lớp bê tông nhựa hợp lý (sau khi lu lèn), cm 4÷5
5. Phạm vi nên áp dụng Lớp mặt trên