Bê tông nhựa nóng cấp phối rỗng 37,5

Bê tông nhựa nóng cấp phối rỗng 37,5

Giá : 0 đ

Là loại BTNR có kích thước hạt danh định lớn nhất 37,5mm

THÔNG TIN CHI TIẾT

Quy định BTNR 37,5
1. Cỡ hạt lớn nhất danh định, mm 37,5
2. Cỡ sàng mắt vuông, mm Lượng lọt qua sàng, % khối lượng
50 100
37,5 90÷100
25 -
19 40÷70
12,5 -
9,5 18÷48
4,75 6÷29
2,36 0÷14
1,18 -
0,6 0÷8
0,3 -
0,15 -
0,075 -
3. Hàm lượng nhựa đường tham khảo, % khối lượng hỗn hợp bê tông nhựa 3,0÷4,0
4. Chiều dầy lớp bê tông nhựa  hợp lý (sau khi lu lèn), cm 12÷16
5. Phạm vi nên áp dụng Lớp móng